<<Pagina Materiale

 
 
Structuri 
Definirea structurilor

O structura este o colectie de valori eterogene, stocate intr-o zona compacta de memorie. Componentele unei structuri, denumite campuri, sunt identificate prin nume simbolice, denumite selectori. Campurile unei structuri pot fi de orice tip, simplu sau derivat, dar nu void sau functie.

Declararea structurilor:

Declararea structurilor se face folosind cuvantul cheie struct:
 

struct nume_structura{
  lista_campuri //declaratii de forma tip_campi nume_campi;
}lista_declaratori; //variabile de tip structura

nume_structura saulista_declaratori pot lipsi, dar nu simultan. Daca se precizeaza nume_structura, atunci inseamna ca se face definirea tipului struct nume_structura, care poate fi apoi folosit pentru declararea de variabile, ca tip de parametri formali sau ca tip de rezultat returnat de functii:
 

struct coordonate{//se declara tipul struct coordonate
    float x,y;
}punct,*ppunct,puncte[20]; //variabile

struct coordonate alt_punct={1,4.5},
                  alte_puncte[10]={{2,4},{8},{9,7}},
                  mai_multe_puncte[25]={1,2,3,4};
  //variabilele de tip structura se pot initializa lase pot initializa la declarare; 
  //campurile neprecizate sunt implicit 0

struct persoana{ //se declara tipul struct persoana
    char nume[20];
    int varsta;
}; //lipseste lista_declaratori

struct persoana pers={"Ion Ionescu",21}, *ppers,
                persoane[12];

struct{ //lipseste nume_struct
    char titlu[20],autor[15],editura[12];
    int an_aparitie;
}carte,biblioteca[1000]; //nu se declara un tip, deci 
  //doar aici pot fi facute declaratiile de variabile

Un camp al unei structuri poate fi de tip structura, dar nu aceeasi cu cea definita - se poate insa sa se declare un camp pointer la structura definita ( aspect care va fi utilizat la implementarea listelor ):
 

struct persoana{ //se declara tipul struct persoana
    char nume[20];
    struct{
      int zi,an,luna
    }data_nasterii; //camp de tip structura
}p; 
struct nod_lista{
    tip_info info;
    struct nod_lista * urm;//camp pointer la structura 
                          //definita
};

Numele de structuri se afla intr-un spatiu de nume diferit de cel al numelor de variabile - se pot declara deci variabile si tipuri structura cu acelasi nume - de evitat insa. Se pot declara tipuri structuri care au nume de campuri identice.

Observatie:

Folosind cuvantul cheie typedef se pot defini tipuri utilizator echivalente pentru cele structura - s-a discutat la Modulul Tipuri fundamentale; a se vedea Exemplul 1 rezolvat mai jos.

Sus
Operatii cu structuri
 • Selectarea unui camp al unei variabile structura se realizeaza folosind operatorul de selectie . . Campul selectat se comporta ca o variabila de acelasi tip, deci i se pot aplica aceleasi prelucrari ca oricarei variabile de tipul respectiv.
variabila_structura.nume_camp
Selectia campurilor pentru variabila p de mai sus:
    p.nume //tablou de caractere
    p.nume[0] //primul caracter din nume
    p.nume[strlen(p.nume)-1] //ultimul caracter din nume
    p.data_nasterii.an
    p.data_nasterii.luna
    p.data_nasterii.an
 • Deoarece structurile se prelucreaza frecvent prin intermediul pointerilor, a fost introdus operatorul -> care combina cel de indirectare * cu cel de selectie..Cele doua expresii de mai jos sunt echivalente:
(*variabila_pointer).nume_camp
variabila_pointer->nume_camp
 • Unei variabile de tip structura i se pot aplica operatorii & si sizeof
 • O variabila structura poate fi initializata la declarare prin precizarea intre {} a valorilor campurilor; cele neprecizate sunt implicit 0
 • O variabila structura poate fi copiata in alta variabila de acelasi tip
Cu declaratiile de mai sus:
   printf("%d %d\n",sizeof(pers),sizeof(struct persoana));
   ppers=&pers;
   persoane[0]=*ppers; //atribuirea intre doua variabile structura
 • O variabila structura nu poate fi citita sau scrisa direct, ci prin intermediul campurilor
 • Functiile pot avea parametrii de tip structura
 • Tipul rezultatului returnat de o functie poate fi structura - a se studia exemplele de mai jos.
 • Sus
Quiz

Sa vedem daca notiunile prezentate sunt clare:

Se considera urmatoarea declaratie pentru tipul struct figura:

struct figura{
  char nume[20];
  int nr_laturi;
  int egale;
};

1.Cum se declara doua variabile fig1 si fig 2 de acest tip?

2.Cum se poate citi variabila fig1?

gets(fig1);

gets(fig1.nume);scanf("%d%d",&fig1.nr_laturi, &fig1.egale);

3.Care este secventa corecta pentru a copia campurile lui fig1 in cele ale lui fig2?

fig2=fig1;

struct figura * pf; pf=&fig1; fig2=*pf;

strcpy(fig2.nume,fig1.nume); fig2.nr_laturi=fig1.nr_laturi; fig2.egale=fig1.egale;

Sus
Exercitii

1.a. Definiti tipul ORAS care contine campurile:

 • nume - sir de 20 caractere;
 • precip - real ( pentru cantitatea de precipitatii );
 • zona - caracter, putand avea valorile 'N', 'S', 'E', 'V' ( punctele cardinale );
b. Scrieti functia CITIRE_ORAS, fara parametri, care citeste informatiile despre o structura ORAS, pe care o returneaza; se va face validarea campurilor: nume - poate contine doar litere; precip - o valoare pozitiva; zona - poate fi doar unul din caracterele de mai sus;
c. Definiti tabloul ORASE de MAX elemente de tip ORAS, MAX fiind o constanta predefinita;
d. Scrieti functia CITIRE_ORASE, void, fara parametri, care initializeaza tabloul ORASE, considerat variabila globala, prin apelul functiei CITIRE_ORAS;
e. Scrieti functia TIPARIRE care primeste doi parametri, un real si un caracter si tipareste informatiile despre orasele din tabloul ORASE, care au campul precip mai mare decat primul parametru, au zona egala cu caracterul primit si numele incepe cu o consoana; functia va returna numarul de orase gasite ca avand caracteristicile de mai sus;
f. Scrieti programul care sa apeleze functiile de la d,e.
 
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <conio.h>

#define LUNG 21
#define MAX 4

typedef struct{    //a
  char nume[LUNG];
  float precip;
  char zona;
}ORAS;

ORAS ORASE[MAX];   //c

//b
int nume_valid(char *); //tipul parametrului formal mai poate fi scris char []
   //numele parametrilor formali nu e obligatoriu 
   //sa apara in prototip
int precip_valid(float);
int zona_valida(char);

ORAS CITIRE_ORAS(void){
  ORAS o; //variabila locala ale carei campuri se citesc
  while(printf("Nume oras:"),gets(o.nume),!nume_valid(o.nume));
  while(printf("Cantitate precipitatii:"),scanf("%f",&o.precip),
  !precip_valid(o.precip));
  getchar(); //se scoate codul lui ENTER din buffer-ul de intrare
  while(printf("Zona (N,S,E,V):"),o.zona=toupper(getche()),!zona_valida(o.zona));
  putchar('\n');
  return o;
}

/*void CITIRE_ORAS(ORAS *po){ //varianta a functiei care primeste pointerul 
                             //la structura de citit
  while(printf("Nume oras:"),gets(po->nume),!nume_valid(po->nume));
  while(printf("Cantitate precipitatii:"),scanf("%f",&po->precip),
  !precip_valid(po->precip));
  getchar(); //se scoate codul lui ENTER din buffer-ul de intrare
  while(printf("Zona (N,S,E,V):"),po->zona=toupper(getche()),
  !zona_valida(po->zona));
  putchar('\n');
}*/

int nume_valid(char * n){
  int i;
  if(strlen(n)==0)
    return 0;  //numele e invalid daca e vid
  for(i=0;i<strlen(n);i++) //expresia conditie mai poate fi scrisa n[i]
    if(!isalpha(n[i]))
      return 0; //caracter curent nu e alfabetic, se returneaza 0
  return 1; //toate caracterele au fost litere
}

int precip_valid(float p){
  return p>=0;
}

int zona_valida(char z){
  return z=='N'||z=='S'||z=='E'||z=='V';
}

void CITIRE_ORASE(void){ //d
  int i;
  for(i=0;i<MAX;i++)
    ORASE[i]=CITIRE_ORAS();
    //apel pentru varianta
    //CITIRE_ORAS(&ORASE[i]);
}

int verif(ORAS,float,char);  //e
       //verifica si tipareste informatiile despre un oras

int TIPARIRE(float p,char z){
  int i,contor;
  for(i=contor=0;i<MAX;i++)
    if(verif(ORASE[i],p,z))
      contor++;
  return contor;
}

int verif(ORAS o,float p,char z){
  char c;
  if((c=toupper(o.nume[0]),c!='A'&&c!='E'&&c!='I'&&c!='O'&&c!='U')
     //primul caracter din nume nu e vocala
     && o.precip>=p && o.zona==toupper(z)){
       printf("%s %f %c\n",o.nume,o.precip,o.zona);
       return 1;
  }
  return 0;
}

void main(void){  //e
  CITIRE_ORASE();
  printf("%d orase indeplinesc criteriile\n",TIPARIRE(23,'v'));
  getche();

2.a. Definiti tipul MECI cu campurile:
  echipa1, echipa2 - siruri de 20 caractere
  nr1, nr2 - intregi ( nr de goluri marcate de fiecare echipa );
b. Scrieti functia CITIRE_MECI, fara parametri, care citeste informatiile despre o structura MECI, pe care o returneaza - nr1, nr2 trebuie sa fie pozitive;
c.Sa se defineasca tabloul CAMPIONAT cu MAX elemente de tip MECI, MAX fiind o constanta predefinita;
d. Scrieti functia CITIRE_CAMP, void, fara parametri, care initializeaza tabloul CAMPIONAT, considerat variabila globala, prin apelul functiei CITIRE_MECI;
e. Sa se scrie functia TIP care primeste un sir de caractere si tipareste informatiile despre toate meciurile din tabloul CAMPIONAT, in care echipa cu numele primit a obtinut victoria sau rezultat egal; functia va returna numarul de meciuri  tiparite;
f. Scrieti programul care sa apeleze functiile de la d,e.

3.a. Definiti tipul MATERIA care contine campurile: nume - sir de 15 caractere; ore_curs - intreg; tip_examen - caracter, putand avea valorile 'C', 'S', 'A' ( colocviu, examen de semestru sau de an );
b. Scrieti functia CITIRE_MAT, fara parametri, care citeste informatiile despre o structura MATERIA, pe care o returneaza; se va face validarea tuturor campurilor: nume -  contine doar litere sau blancuri; ore_curs - intreg strict pozitiv; tip_examen - doar unul din caracterele de mai sus;
c. Definiti tabloul PROGRAMA de MAX elemente de tip MATERIA, MAX fiind o constanta predefinita;
d. Scrieti functia CITIRE_PROGRAMA, void, fara parametri, care initializeaza tabloul PROGRAMA, considerat variabila globala, prin apelul functiei CITIRE_MAT;
e. Scrieti functia TIP care primeste ca parametru un caracter si un intreg, tipareste informatiile despre materiile  din PROGRAMA care au campul tip_examen identic cu parametrul si nr_ore egal cu intregul si returneaza numarul de materii gasite si tiparite.
f. Scrieti programul care sa apeleze functiile de la d,e.

Sus
<<Pagina Materiale


Copyright © 2001-2002. Carmen Holotescu
All rights reserved. Published by Timsoft