[ Back ]
 
Internetul in cercetarea stiintifica si in instruirea cercetatorilor
de Mihai Jalobeanu
Cercetator, Chairman RILW
Miercuri 13 Martie 2002, la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, din Cluj-Napoca, în sala de seminarii, între orele 10:00 și 14:30, s-a desfășurat un Simpozion, o adevărată dezbatere pe tema: "INTERNETUL în cercetarea științifică și în instruirea cercetătorilor". Avându-i ca invitați pe cercetător dr. Nicolae Nistor de la Universitatea Ludwig Maximilian din München, lector Carmen Holotescu de a Universitatea Tehnică din Timișoara (director al firmei TimSoft), prof.dr. Zoltan Kasa (Prorector al Universității Babeș-Bolyai), dr. ing. Peter Gluck (DNT Cluj). Au fost așteptați, dar nu au putut onora invitația, colegii din conducerea RoEduNet și a centrului de comunicații din Universitatea Tehnică.

Au participat cercetători din institut, dar și de la alte unități de cercetare din Cluj (BIOS, ICRR, Software ITC, UBB).

Simpozionul a încercat să celebreze atât cei 10 ani care s-au împlinit de la lansarea World Wide Web, cât și cei nouă ani scurși de la prima conectare a institutului la rețeaua Internet, cei 5 ani de la instalarea primului server Web din institut și să marcheze schimbarea infrastructurii locale prin instalarea unor calculatoare noi ca servere în rețeaua internă. S-a dorit însă și o tribună de manifestare a frustrărilor cercetătorilor vis-à-vis de dificultățile accesului la Internet, o dezbatere în căutarea unor alternative față de calitatea slabă a liniei telefonice (închiriate) de acces. In această direcție, a fost regretată absența specialiștilor de la centrul de comunicație al RoEduNet. Cu atât mai mult cu cât simpozionul s-a dorit un preludiu pentru conferința națională RoEduNet din Aprilie.

Temele dezbătute și incluse în programul afișat și multiplicat, au fost:

 1. Cercetarea în domeniul fizicii în Societatea Informațională: resurse și soluții oferite de Internet
  • M. Bodgan: Cooperarea științifică prin Internet
  • C. Morari: Calculul distribuit și aplicațiile GPL în fizică
  • V.V. Morariu: Aportul informațiilor din Internet în cercetările din institut
 1. Rolul Internetului în pregătirea cercetătorilor și în învățământul deschis la distanță
  • N. Nistor: Seminariile virtuale în viața de zi cu zi
  • C. Holotescu: Coagularea unei comunități virtuale a specialiștilor implicați în instruirea prin Internet. Mediile Web de predare-învățare interactivă.
 1. Căutarea și selecția informațiilor, problemele publicării Web
  • P. Glück: Noi meserii în societatea informațională
  • M. Jalobeanu: Fiabilitatea și credibilitatea informațiilor din Internet
Cu excepția prezentărilor făcute de invitați, de dr. Nistor și de d-na Holotescu, a fost însă vorba de dezbateri tematice moderate, și nu de conferințe de autor.

In deschidere, directorul general al institutului, dr. Mircea Bogdan a enumerat programele internaționale și proiectele în care participarea institutului a fost și este posibilă doar datorită comunicării prin Internet. Dr. Bogdan a subliniat importanța prezenței institutului și ofertei sale, pe Web. Ca o ilustrare, pe ecran a fost proiectată pagina Web a institutului, realizată de dr. Adrian Pamula. In ceva mai multe detalii, privind posibilitile de cooperarea științifică prin intermediul listelor de dezbatere din Internet, a intrat dl.ing Vasile Surducan. Dânsul a prezentat și stadiul negocierilor pe care le-a purtat cu Romtelecom în privința ameliorării liniei de acces la centrul de comunicații RoEduNet, răspunzând astfel colegilor care și-au exprimat nemulțumirea în privința dificultăților de acces la World Wide Web. In condițiile navigării greoaie, s-a discutat despre importanța și soluțiile oferite de poșta electronică.

Dr. Cristian Morari a prezentat posibilitățile de lucru la distanță, de rezolvarea unor probleme laborioase, în centrele academice de supercalculatoare, în particular, la centrul din Jülich (Germania). Prezentarea sa a stârnit interesul fiind urmată de un val de întrebări punctuale.

Dr. Vasile V. Morariu s-a limitat în a repeta că cercetarea nu mai este posibilă fără acces la Internet, la resursele științifice de pe Web. Insistând asupra eforturilor necesare pentru ameliorarea accesului.

Lipsa specialiștilor așteptați, din conducerea RoEduNet Cluj, n-a permis conturarea unei concluzii pertinente cu privire la șansele de îmbunătățire a accesului la Internet, adică a liniei de legătură la centrul de comunicații. In lipsa acestora, întrebarea:

Cum s-ar putea ameliora accesul la Internet?

care figura în program, a rămas la nivel retoric, mulți cercetători exprimându-și frustrarea datorată accesului limitat (restricționat de viteza proastă).

In cea de a doua parte a simpozionului, privind rolul Internetului în educație și în pregătirea cercetătorilor, au vorbit invitații: Dr. N. Nistor despre seminariile virtuale pe care le organizează la Universitatea Ludwig Maximilian din München, încă din 1995-96, iar din anul 2000, la Universitatea Virtuală Bavareză. Prezentând experiența acumulată în organizarea acestor seminarii virtuale, încununate și cu un premiu de excelență din partea Ministrului Bavarez al Invățământului, dr. Nistor a ținut să sublinieze printr-un exemplu, că dificultățile legate de trafic nu se pot diminua. Expunerea sa a condus la numeroase întrebări, parte de ordin procedural - organizatoric, parte privind eficiența și evaluarea rezultatelor studenților.

D-na Carmen Halotescu, de la catedra de Computer Science a Universității Tehnice Timișoara, și director al Timsoft, prezentând, prin Rețea, mediul educațional Web realizat de ei la Timsoft, precum și oferta de cursuri, a insistat asupra cooperării prin Internet și realizării unei comunități virtuale a specialiștilor implicați în instruirea prin Internet. Prezentând structura Mediului Web de instruire, Carmen a lansat și invitația, către cei interesați, de a realiza împreună seminarii online, ca cel organizat cu ocazia festivalului Internet-Fiesta.

Din cauza depășirii timpului alocat, atât prezentarea accesului la Internet și a structurii Intranet din Univ. Babeș-Bolyai, cât și partea a 3-a a dezbaterii au fost amânate, tema privind Căutarea și selecția informațiilor, problemele publicării Web urmând a fi dezbătută în seminarul online de la Timsoft, între 21-26 martie.

[ Back ]